Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 1 vizitator online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Mosu EU divers ! Imprimare
joi, 31 martie 2016

     Şi anul acesta am pus în practică tradiţia noastră de sărbătoare – Mosu EU divers !
     Secret , evident, ca sa fie mai interesant 
😀 Aşa că am tras la sorţi împricinaţii , am pregătit ceva dulce şi am petrecut împreună o după amiază plăcută . MC-ul Moşului, Cristi Marcu, s-a descurcat de minune, mai ales datorită celor 3 spiriduşi bezmetici pe care şi i-a luat drept ajutoare . Dar totul e bine când se termină cu bine !

Citeste mai departe...
 
In cautarea timpului ... trecut - reloaded Imprimare
joi, 31 martie 2016
     Duminică, 13 decembrie 2015, ceata de vountari ai Centrului EUdivers a stins la propriu lumina în Sala Studio a Teatrului Jean Bart şi a invitat 30 de tulceni să închidă ochii şi să facă o călătorie virtuală în timp, în Tulcea de acum 100 de ani. Pornind de la vechea configuraţie a oraşului, pre-sistematizare, a fost izvodit un scenariu original, care l-a plimbat pe călătorul de ocazie din portul Tulcei, la hotelul Regal de pe strada Carol (aproximativ strada Gării de astăzi), prin grădina publică ce se întindea în faţa actualului Muzeu de Artă, prin casa lui Alexe Avramide şi pe colnicul Hora, prin mahalaua bulgărească şi printre coloanele turceşti. Replicile actorilor au fost completate de un colaj audio, foarte sugestiv, iar rezultatul a fost pe măsură !

 in cautarea

      Am avut surpriza să constatăm că unii dintre călătorii prin labirint şi-au sfârşit călătoria cu lacrimi în ochi, ni s-a spus că suntem patrioţi locali şi că am reuşit să reînviem Tulcea veche, ni s-a spus că totul a fost credibil şi au putut trăi pe viu o experienţă fascinantă. Pentru noi cuvintele celor pentru care am făcut spectacolul au valorat mai mult decât decât s-ar putea crede. Suntem o organizaţie mică, nevoită să drămuim fiecare bănuţ pe care îl primim în baza formularelor de 2 %. Tinerii care aleg să vină alături de noi ştiu că tot ceea ce pot primi este recunoaştere publică, aplauze şi mai multă încredere în ei. Acesta este rolul pe care ni l-am asumat de mai mulţi ani. Redescoperind istoria Tulcei şi completând cu noi scene un scenariu făcut de noi, contribuim la creşterea interesului concitadinilor noştri faţă de istoria oraşului dar şi la dezvoltarea personală a voluntarilor noştri. Alături de colegii lor mai mari cu un an sau doi, învaţă să îşi asume sarcini, să respecte termene, să îşi descopere şi dezvolte competenţele artistice. Spectacole precum cel pe care numai ce l-am săvârşit sunt dovada că poţi face lucruri extraordinare cu zero lei şi multă implicare ! EUdivers ruuulz !

 
GALA VOLUNTARULUI TULCEAN EDITIA A IV-A Imprimare
joi, 10 decembrie 2015

      Evenimentul a fost stabilit ca  activitate în cadrul proiectului “Cultură prin tradiții ”, finanțat de Consiliul Județean Tulcea , și a reunit 23 de instituții și organizații care desfășoară activități cu ajutorul voluntarilor. Un număr de 124 de voluntari au urcat pe scenă pentru a primi recunoașterea publică cuvenită din partea comunității.

    Cei mai merituoşi voluntari EU divers au fost : Andrei&Andreea Leonte, Bianca Stoian, Oana Chiscop, Alexandra Cornea, Ana Andreea Horbenco, Mihnea Ariton, Florin Rusu.

    Parteneri ai Galei  : Asociația Centrul European pentru Diversitate, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea , Asociaţia Umanitară « NOROC » Tulcea, Crucea Roşie Română Filiala Tulcea, Centrul de Prevenire , Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Tulcea, Biblioteca Judeţeană «Panait Cerna » Tulcea, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România , Asociaţia Centrul de Psihologie “Delta Dunării”, Organizaţia CELISEA, Cercetaşii României Centrul Local LOTUS, Consiliul Judeţean al Elevilor Tulcea , Asociaţia Drumuri Dobrogene, Asociaţia EuroTulcea, Asociația IRCAS- Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale, Asociaţia Pshihologilor Antreprenori Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea, Asociaţia Raza Soarelui SUNLIGHT, Asociaţia O SPERANŢĂ PENTRU TOŢI, Asociaţia PRO NOVIODUNUM, Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, INTERACT TULCEA DELTA, Asociaţia VIITORUL SUNTEŢI VOI, Asociaţia de Femei EUROFAN.

 

 

 
Tulcea, 1903.. Imprimare
luni, 31 august 2015
    Vineri, 28 august 2015, înce­pând cu ora 19.00, va avea loc la Casa Avra­mide din muni­ci­piulTul­cea spec­ta­co­lul de tea­tru stra­dal „Tul­cea, 1903..”, orga­ni­zat în cadrul pro­iec­tu­lui  „Pro Tul­cea, pro volun­ta­riat !”, imple­men­tat de

 

afis proiect

afis pro­iect

  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trulEU divers) cu

spri­ji­nul finan­ciar acor­dat de Con­si­liul Local al Muni­ci­piul Tul­cea , în baza pre­ve­de­ri­lor legii 350/2005 .
    Prima punere în scenă a unui spec­ta­col inspi­rat de viaţa fami­liei Avra­mide a fost rea­li­zată de volun­ta­rii EU divers în anul 2013, în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate” finanţat de Comi­sia Euro­peană prin Pro­gra­mul Tine­ret în     Acţiune. Întru­cât demer­sul a sus­ci­tat inte­re­sul tine­ri­lor pen­tru isto­ria ora­şu­lui, a con­tri­buit la dezvol­ta­rea com­pe­tenţe­lor lor artis­tice şi a deter­mi­nat şi alte orga­ni­za­ţii non-guvernamentale să se implice în pro­mo­va­rea potenţia­lu­lui cul­tu­ral al Tul­cei, s-a luat deci­zia ca spec­ta­co­lul „Tul­cea, 1903..” să fie repli­cat anual, în tim­pul sezo­nu­lui turistic.
Citeste mai departe...
 
Cultura prin traditii Imprimare
luni, 31 august 2015

    În peri­oada 1 iulie-15 decem­brie 2015, Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trul EUdi­vers), orga­ni­za­ție non-guvernamentală cu sediul în  muni­ci­piul Tul­cea,imple­men­tează pro­iec­tul “Cul­tură prin tra­di­ții”, cofi­nan­țat de Con­si­liul Jude­țean Tulcea .

    Cultura-prin-traditii1Sco­pul pro­iec­tu­lui este valo­ri­fi­ca­rea potenția­lu­lui cul­tu­ral al jude­țu­lui nos­tru și impli­ca­rea tine­ri­lor în con­ser­va­rea tra­di­ți­i­lor popu­lare, motiv pen­tru care calen­da­rul de acti­vi­tăți include o serie de ate­li­ere în cadrul cărora 20 de tineri din Tul­cea vor des­co­peri motive tra­di­țio­nale uti­li­zate în rea­li­za­rea ii-lor și teh­nica cusu­tu­lui și vor dobândi com­pe­tențe care le vor per­mite să rea­li­zeze obiecte deco­rate cu motive dobrogene.


 

Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum