Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
La munca, ciresari ! Imprimare
Scris de EU divers   
sâmbătă, 01 iunie 2013

 Sâm­bătă, pen­tru că a fost sâm­bătă şi 1 iunie ne-am reu­nit forţele într-o con­struc­tivă şedinţă de lucru în care am pus ţara la cale şi am făcut puţin teambuilding.

 Peste mai puţin de 4 săp­tămâni îi vom cunoa­şte pe vii­to­rii noş­tri colegi „de sufe­rinţă ” din ora­şul Sulina şi avem emoţii, pe bună drep­tate , pen­tru că intenţio­năm să pre­gă­tim 4 sesiuni de trai­ning antre­nante , care să ne per­mită să împăr­tă­şim expe­rienţa acu­mu­lată în pro­iec­tele finanţate de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune şi în orga­ni­za­rea de eve­ni­mente publice reu­şite (zicem noi). Nu de alta dar , după cum bine se ştie, toate pro­iec­tele noas­tre se cir­cum­scriu prin­ci­pi­u­lui „se pot face multe cu bani puţini şi bună dis­po­zi­ţie multă”. Eudi­vers RUUULZ ! Şi vă ţinem la curent cu ce mai facem icon wink La muncă, cireşari !

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum