Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Sulina - Day 1 Imprimare
Scris de EU divers   
luni, 24 iunie 2013

Here we come !

     Luni, 24 iunie, pe la ora prân­zu­lui, ne-am strans toată echipa EUdi­versă în fața Capi­ta­niei Por­tu­lui  Tul­cea și ne-am îmbar­cat pe pasa­ger. Destinația– Sulina, sco­pul depla­să­rii – cea de a treia etapa a pro­iec­tu­lui Tineri Pro Comu­ni­tate : ” Şcoala tine­ri­lor cetățeni ”.

    O dată ajunși, ne-am bucu­rat de o primă baie în apele mării suli­nene, iar apoi am luat con­tact cu gru­pul țintă, tine­rii din Sulina. A avut loc sesiu­nea de cunoaștere și o mică ana­liză pri­vind așteptările, teme­rile și contribuțiile per­so­nale refe­ri­toare la zilele urma­toare. Bineînțeles, nu au lip­sit energizerele.

    Seara a adus cu ea și o mică petre­cere dansantă,organizată ad-hoc împre­ună cu noii noștri colegi de echipă, pe faleza fru­mo­su­lui orășel Sulina, sub clar de luna și sub ase­diul țânțarilor înfometați.

   A con­sem­nat pen­tru dvs. Ella Andriol.


 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum