Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Sulina prin ochii tinerilor Imprimare
Scris de EU divers   
miercuri, 28 august 2013

    DSC03307 150x150 Sulina prin ochii tinerilor Duminica,25 august 2013, intre orele 18–20, pe faleza ora­su­lui Sulina a avut loc expo­zi­tia foto ” Sulina prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­tate”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate din Tul­cea in par­te­ne­riat cu Casa de Cul­tura Sulina. Expo­zi­tia foto a fost urmata de o dez­ba­tere publica, găz­du­ită de Casa de Cultură.

      Actiu­nea orga­ni­zata de Cen­trul EU divers, expo­zi­tia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor”, a avut drept scop pro­mo­va­rea ora­su­lui Sulina, impli­ca­rea tine­ri­lor din comu­ni­ta­tea locala in acti­vi­tati cat mai diverse, revi­ta­li­za­rea ora­su­lui Sulina prin metode de genul acesta .Orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment  a fost posi­bila cu spri­ji­nul a unui grup de tineri entu­zi­asti din Sulina care s-au impli­cat activ in des­fa­su­ra­rea activitatilor.

      Cum au decurs lucru­rile ? Foarte bine ! Daca in pri­mele 15 minute ale expo­zi­tiei  lumea care tre­cea pe faleza a fost un pic cam dis­tanta, usor-usor a prins curaj si tot mai multe per­soane au ince­put sa  se opreasca langa noi ca sa afle des­pre ce este vorba. Am  dis­cu­tat  cu toti cei inte­re­sati de foto­gra­fii, cole­gii nos­tri de la Sulina le-au ofe­rit deta­lii des­pre monu­men­tele imor­ta­li­zate iar la final i-am invi­tat la dez­ba­te­rea de la Casa de Cul­tura. Potri­vit ches­tio­na­re­lor com­ple­tate de par­ti­ci­panti, cele doua acti­vi­tati  au bene­fi­ciat de  un fee­d­back pozi­tiv , iar cei inter­vi­e­vati  au pro­pus ini­ti­e­rea si des­fa­su­ra­rea de  acti­vi­tati simi­lare  mai ample, cu o  pro­mo­vare mai intensa  in media.   Mul­tu­mim inca o data tutu­ror celor s-au implicat,Casei de Cul­tura Sulina, tine­ri­lor lice­eni din Sulina care au orga­ni­zat aceasta actiune si spe­ram ca pe vii­tor sa mai orga­ni­zam ast­fel de evenimente .

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/sulina-prin-ochii-tinerilor/

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum