Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tulcea - Day 1 Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 septembrie 2013

      

Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Sulina ne-a între­cut aştep­tă­rile, nu ne vom rezuma la comu­ni­ca­tul de presă „ofi­cial” ci vă vom împăr­tăşi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împreună.

      Vineri , data ste­lara 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­sică la Tul­cea. I-am lăsat să se bucure de masa de prânz iar apoi i-am invi­tat la pri­mul modul al întâl­ni­rii . De fapt i-am invi­tat la joc, pen­tru că Andrada ne aştepta la coti­tură cu un 2 în 1 , un ice-braker –ener­gi­zer fără denu­mire ofi­ci­ală dar care ne-a pri­cop­sit pe toţi cei din audienţă cu câte un papion de hâr­tie pe care am con­sem­nat un lucru ade­vă­rat şi două lucruri false des­pre noi ( evi­dent  nu foarte evi­dente, că nu şi-ar mai fi avut rost jocul ). După care am înce­put să ne miş­căm brow­nian prin încă­pere şi să soci­a­li­zăm. Jocul a fost câş­ti­gat de Mara, care a găsit prima 4 vic­time pe care le-a inte­ro­gat cu suc­ces dar noi ne-am făcut că plouă şi că jocul nu s-a ter­mi­nat, ca să ne mai soci­a­li­zăm puţin.

      Au urmat trei sesiuni de „pre­dare”, în cadrul cărora ne-am rea­min­tit noţiu­nile de bază ale scri­e­rii unui pro­iect iar cu aju­to­rul Ale­xan­drei Dudari ne-am împă­rţit în 5 echipe „gus­to­ase”- mere, por­to­cale, kiwi, banane şi lămâi (bine că nu a ales cineva kaki sau phy­sa­l­lis). Am făcut rapid o „salată de fructe” (din păcate doar jocul, nu şi pre­pa­ra­tul omo­nim) şi am tre­cut la treabă. Am fău­rit câte un arbore al pro­ble­mei, am pur­ces la pozi­ti­vare  iar spre final am pre­luat ele­men­tele din arbore în fişa de pro­iect. Ca să mun­cim mai cu spor am făcut o pauză scurtă , cam cât de un „iepure /săgeată/zid”, unde am remi­zat, pen­tru că după un 1 la 1 după pri­mele două runde, ambele echipe am tri­şat la runda finală.

      La final am com­ple­tat toţi post-it-uri cu impre­si­ile favorabile/nefavorabile des­pre prima noas­tră reîn­tâl­nire şi ma rupt rân­du­rile. După un „Măgă­ruş” regi­zat de Adi , ca să ne meargă bine în echipă.

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9555.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9574.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9578.jpghttp://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9585.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9586.jpghttp://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9587.jpg

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9588.jpghttp://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9589.jpg

 

 

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum