Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
La multi ani, EUdivers! Imprimare
Scris de EU divers   
sâmbătă, 15 februarie 2014
 3TUSZPQ La multi ani, EUdivers!  Sâm­bătă, 15 febru­a­rie 2014, gaşca de EUdi­ve­rşi s-a reu­nit pen­tru a săr­bă­tori 8 ani de exis­tenţă şi acti­vi­tate ai ONG-ului.

   Cu mici, cu mari, unii încân­taţi de cunoş­tinţă, alţii îndui­oşaţi de reve­de­rea cu vechii volun­tari, am umplut la pro­priu sala de la Casa Olteanu.

   Vete­ra­nii de anul acesta, volun­ta­rii de clasa a XII-a, au pri­mit de la Ana nişte săcu­leţi minu­naţi, cusuţi manual cu multă dra­goste, un gest de recu­noş­tinţă, o amin­tire spe­ciala, dar şi un sim­bol al tutu­ror amin­ti­ri­lor şi pro­iec­te­lor ce ne leagă.

   Bine­înţe­les, nu putea fi săr­bă­toare, fără cla­si­cul “La mulţi ani!” şi fără un tort imens şi deli­cios, numai bun pen­tru a potoli foa­mea “lupilor”.

  Şi pen­tru că sun­tem non-formali, deo­se­biţi, spe­ciali şi unici (puţină laudă se per­mite acum la ani­ver­sare), am trans­for­mat mica sală în ring de dans, numai bine cât să dan­săm prin­tre altele Pam­po­rea, Pai­dushca şi bine­înţe­les cla­si­cul dans Eudi­vers.

  La mulţi ani tutu­ror volun­ta­ri­lor EUdi­vers , dato­rită cărora astăzi sun­tem recu­nos­cuţi ca o orga­ni­za­ţie non-guvernamentală activă şi inovatoare !

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum