Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow Sezon plin la prezentri
Sezon plin la prezentri Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 iunie 2014

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9810.jpg Luna mai a fost extrem de încăr­cată pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afară de acti­vi­tă­ţile afe­rente Săp­tămâ­nii Naţio­nale a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tul­cea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­vare a pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele vizate anterior.

       Con­cret, dato­rită des­chi­de­rii de care a dat dovadă con­du­ce­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ coop­tate ca şi par­te­nere , pre­cum şi impli­că­rii volun­ta­ri­lor juni­ori, au fost bifate 7 eve­ni­mente de pre­zen­tare : 3 eve­ni­mente la Liceul Teo­re­tic „Gri­gore Moi­sil”, o pre­zen­tare la Cole­giul Teh­nic „Henri Coandă”, o pre­zen­tare la Liceul de Artă „George Geor­gescu” din muni­ci­piul Tul­cea, o pre­zen­tare la Liceul „Jean Bart” din Sulina şi o pre­zen­tare la Şcoala Gim­na­zi­ală Casimcea.

       Nu ştim dacă de vină au fost mate­ri­a­lele viu colo­rate cre­ate de Alex Luchici, tri­co­u­rile trendy ale echi­pei de pro­iect, pre­zen­ta­rea în Power Point făcută de Mădă­lina Onică sau ideea în sine– posi­bi­li­ta­tea de a deveni cre­a­to­rii unui eve­ni­ment local, cert este că toţi par­ti­ci­panţii la eve­ni­mente şi-au mani­fes­tat sonor apre­ci­e­rea faţă de demer­sul nos­tru şi ne-au decla­rat că aşteaptă invi­ta­ţia ofi­ci­ală la eve­ni­men­tele de for­mare orga­ni­zate pe plan local. Reve­nim cu deta­lii şi vă lăsăm să vă delec­taţi cu foto­gra­fii de la eve­ni­mente Smile.

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum