Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
AND WORKING AND WORKING Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 15 iunie 2014

Luna iunie a con­ti­nuat cu alte 3 sesiuni de for­mare, orga­ni­zate la Casi­m­cea şi la Sulina. Trupa de şoc for­mată din Cor­nel şi Iuli­ana s-a depla­sata în mij­lo­cul gru­pu­ri­lor ţintă recru­tate de la Şcoala Gim­na­zi­ală Casi­m­cea şi Liceul „Jean Bart” Sulina, pen­tru a susţine workshop-uri în comu­ni­care şi team­bu­il­ding, mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru. Oferta a fost com­ple­tată cu pre­zen­tări în Power Point şi pro­iec­ta­rea fil­mu­leţe­lor rea­li­zate în cadrul pro­iec­te­lor ante­ri­oare finanţate de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune , ce au valo­ri­fi­cat metode de edu­ca­ţie non-formală artistice.

La fina­lul sesiu­nii suli­ne­nii au selec­tat metoda tea­tru­lui labi­rint iar tine­rii din Sulina au ales dan­sul popu­lar şi poves­tea prinţu­lui Kasim , ca şi punct de por­nire pen­tru vii­toa­rele spec­ta­cole. Reve­nim în curând cu date de la faţa locului icon wink AND WORKING AND WORKING

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum