Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow AND WORKING AND WORKING
AND WORKING AND WORKING Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 15 iunie 2014

Luna iunie a con­ti­nuat cu alte 3 sesiuni de for­mare, orga­ni­zate la Casi­m­cea şi la Sulina. Trupa de şoc for­mată din Cor­nel şi Iuli­ana s-a depla­sata în mij­lo­cul gru­pu­ri­lor ţintă recru­tate de la Şcoala Gim­na­zi­ală Casi­m­cea şi Liceul „Jean Bart” Sulina, pen­tru a susţine workshop-uri în comu­ni­care şi team­bu­il­ding, mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru. Oferta a fost com­ple­tată cu pre­zen­tări în Power Point şi pro­iec­ta­rea fil­mu­leţe­lor rea­li­zate în cadrul pro­iec­te­lor ante­ri­oare finanţate de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune , ce au valo­ri­fi­cat metode de edu­ca­ţie non-formală artistice.

La fina­lul sesiu­nii suli­ne­nii au selec­tat metoda tea­tru­lui labi­rint iar tine­rii din Sulina au ales dan­sul popu­lar şi poves­tea prinţu­lui Kasim , ca şi punct de por­nire pen­tru vii­toa­rele spec­ta­cole. Reve­nim în curând cu date de la faţa locului icon wink AND WORKING AND WORKING

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum