Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Povestea printului Kasim Imprimare
Scris de EU divers   
sâmbătă, 21 iunie 2014

Dupa cum va poves­team, cole­gii nos­tril mai mici din Casi­m­cea au ales ca si moda­li­tate de mani­fes­tare artis­tica dan­sul, punând în scenă de o manieră core­gra­fică, inter­ca­lată cu frag­mente poves­tite, legenda prinţu­lui Kasim, cel ce a dat numele satu­lui şi comunei.

După ce s-au docu­men­tat teme­i­nic la bibli­o­teca şco­lii , cei mici au com­ple­tat sâm­bu­rele de ade­văr cu câteva felii de ima­gi­na­ţie. Prinţul turc Kasim, ce şi-a găsit sfârşi­tul îne­cat într-un râu­şor înve­ci­nat , a avut parte de o poveste mult mai fru­moasă, plăs­mu­ită de ima­gi­na­ţia copi­i­lor– atras de o fru­moasă româncă pe nume Maria, tră­ieşte o fru­moasă poveste de dra­goste între­ruptă bru­tal de părinţii fetei, care nu doresc să îşi dea fiica iubită drept soţie unui străin. Tine­rii aleg să îşi pună capăt zilelor,aruncându-se în râu. Moar­tea lor îi uneşte în durere pe săteni şi pe osta­şii prinţu­lui, care îna­lţă împre­ună un loc de pome­nire pen­tru cei doi îndrăgostiţi .

Pre­miera spec­ta­co­lu­lui a avut loc cu oca­zia sfârşi­tu­lui de an şco­lar iar cei mici au decis să biseze şi de ziua comu­nei , în luna august .

942665 541727292540619 674194104 n 300x223 Povestea printului Kasim

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum