Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Europolis, here we come Imprimare
Scris de EU divers   
duminică, 24 august 2014

În august echipa „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri” a ata­cat ultima redută– Sulina, oraş cos­mo­po­lit şi cu o isto­rie extraordinară.

Potri­vit celor con­ve­nite la work-shop-ul din iunie, cei 15 suli­neni au ales labi­rin­tul ca şi metodă de valo­ri­fi­care a potenţia­lu­lui cul­tu­ral al ora­şu­lui lor.

Şi-au între­bat buni­cii, au umblat prin Cimi­ti­rul Mari­tim cer­ce­tând urmele tre­cu­tu­lui, au cău­tat pe la bibli­o­teca ora­şu­lui iar în final au iden­ti­fi­cat 4 legende locale – mireasa din Sf. Ghe­orge, îndră­gos­tită de un fru­mos căpi­tan din Sulina, copiii căpi­ta­nu­lui Ado­nias, înghi­ţiţi de valu­rile Dună­rii, Isabella-fiica con­su­lu­lui ita­lian şi iubi­tul său– pes­ca­rul lipo­vean Mişa, con­tra­ban­di­ş­tii Spi­ros şi Ianis.

Cu spri­ji­nul Casei de Cul­tură din Sulina, sala de dan­suri a fost trans­for­mată în labi­rint iar rudele, pri­e­te­nii şi cole­gii con­struc­to­ri­lor au avut oca­zia să stră­bată un secol , pen­tru a vedea cu ochii ima­gi­na­ţiei viaţa tumul­toasă a fos­tu­lui oraş porto franco.

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum