Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
BIS , TULCEA.1903 ! Imprimare
Scris de EU divers   
duminică, 14 septembrie 2014

Întru­cât spec­ta­co­lul pus în scenă de echipaDes­co­peră Tul­cea prin TINEri”s-a bucu­rat de un mare suc­ces în luna iulie, în luna sep­tem­brie am bisat cu o repu­nere în scenă, la cere­rea Casei Avra­mide şi a volun­ta­ri­lor dor­nici de afir­mare artis­tică . Fun­cţie de pre­fe­rinţe, arti­ş­tii şi-au mai schim­bat rolu­rile între ei, la spec­ta­col s-au adă­u­gat noi scene, ce au făcut parte din sce­na­riul spec­ta­co­lu­lui „Serată la Avra­mide”, pus în scenă de Cen­trul Eudi­vers în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”, imple­men­tat în anul 2013 cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune.

A ieşit un spec­ta­col ori­gi­nal şi extra­or­di­nar , ce va da viaţă în fie­care an Casei Avra­mide în luna iulie , deve­nind o tra­di­ţie locală !

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum