Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 5 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
"Cultura prin traditii" Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 19 iulie 2015
        În peri­oada 1 iulie-10 decem­brie 2015, Cen­trul Eudi­vers imple­men­tează pro­iec­tul mai sus menţio­nat, cu spri­ji­nul finan­ciar al Con­si­li­u­lui Judeţean Tul­cea.
        Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tuie  impli­ca­rea unui număr de 20 detineri din Tul­cea în valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral al judeţului .
Obiec­tive specifice:
O.S.1  -  dobân­di­rea de com­pe­tenţe în vede­rea rea­li­ză­rii de ii şi mici obiecte deco­ra­tive cu spe­ci­fic dobro­gean,  de către 20 de tineri din muni­ci­piul Tulcea 

O.S. 2 - pro­mo­va­rea tra­di­ţi­i­lor tul­cene prin pre­zen­ta­rea unui număr de minim 10 ii şi 30 de obiecte deco­ra­tive , rea­li­zate de 20 de tineri prin meş­teşu­gul cusu­tu­lui, în cadrul unui eve­ni­ment public  de amploare– Gala Volun­ta­ru­lui Tulcean.

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum