Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 18 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow "Cultura prin traditii"
"Cultura prin traditii" Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 19 iulie 2015
        În peri­oada 1 iulie-10 decem­brie 2015, Cen­trul Eudi­vers imple­men­tează pro­iec­tul mai sus menţio­nat, cu spri­ji­nul finan­ciar al Con­si­li­u­lui Judeţean Tul­cea.
        Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tuie  impli­ca­rea unui număr de 20 detineri din Tul­cea în valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral al judeţului .
Obiec­tive specifice:
O.S.1  -  dobân­di­rea de com­pe­tenţe în vede­rea rea­li­ză­rii de ii şi mici obiecte deco­ra­tive cu spe­ci­fic dobro­gean,  de către 20 de tineri din muni­ci­piul Tulcea 

O.S. 2 - pro­mo­va­rea tra­di­ţi­i­lor tul­cene prin pre­zen­ta­rea unui număr de minim 10 ii şi 30 de obiecte deco­ra­tive , rea­li­zate de 20 de tineri prin meş­teşu­gul cusu­tu­lui, în cadrul unui eve­ni­ment public  de amploare– Gala Volun­ta­ru­lui Tulcean.

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum