Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
"Pro Tulcea, pro voluntariat !" Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 19 iulie 2015
        Luna iunie a adus un nou pro­iect în calen­da­rul EUdi­vers. Finanţat de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, la secţiu­nea edu­ca­ţie civică.Concret ne-am pro­pus să valo­ri­fi­căm expe­rienţa dobân­dită în multe pro­iecte imple­men­tate ante­rior şi să rea­li­zăm un eve­ni­ment public anual care să se trans­forme într-o fru­moasă tra­di­ţie locală.
Când spu­nem valo­ri­fi­cat expe­rienţă ne-am refe­rit la expe­rienţa în pro­iec­tele care au valo­ri­fi­cat metode de teatru .
Ca să putem porni la drum cu drep­tul am orga­ni­zat în luna iunie 3 ate­li­ere (sau work-shop-uri, dacă e să anglicizăm 😉 .
        Am învă­ţat des­pre mana­ge­men­tul de pro­iect, des­pre tea­tru şi ani­ma­ţie stra­dală ‚ne-am dis­trat împre­ună şi am înce­put să punem la cale sce­na­riul pen­tru spec­ta­col, care se va desfă­şura în urbe în luna august.
View post on imgur.com
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum