Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow "Pro Tulcea, pro voluntariat !"
"Pro Tulcea, pro voluntariat !" Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 19 iulie 2015
        Luna iunie a adus un nou pro­iect în calen­da­rul EUdi­vers. Finanţat de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, la secţiu­nea edu­ca­ţie civică.Concret ne-am pro­pus să valo­ri­fi­căm expe­rienţa dobân­dită în multe pro­iecte imple­men­tate ante­rior şi să rea­li­zăm un eve­ni­ment public anual care să se trans­forme într-o fru­moasă tra­di­ţie locală.
Când spu­nem valo­ri­fi­cat expe­rienţă ne-am refe­rit la expe­rienţa în pro­iec­tele care au valo­ri­fi­cat metode de teatru .
Ca să putem porni la drum cu drep­tul am orga­ni­zat în luna iunie 3 ate­li­ere (sau work-shop-uri, dacă e să anglicizăm 😉 .
        Am învă­ţat des­pre mana­ge­men­tul de pro­iect, des­pre tea­tru şi ani­ma­ţie stra­dală ‚ne-am dis­trat împre­ună şi am înce­put să punem la cale sce­na­riul pen­tru spec­ta­col, care se va desfă­şura în urbe în luna august.
View post on imgur.com
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum